JS

Nambafa

Egne skrifter

Studieoppgaver, NTNU
Fag Type Tittel Kommentar
TMA4905 Statistikk, master­oppgave (V2006) Diplom­oppgave Multiple Proposal Strategies for Markov Chain Monte Carlo Oppgaven finnes også her i NTNUs elektronisk bibliotek.
TMA4700 Matematiske fag, fordyp­ning­semne (H2006) Fordyp­nings­emne An Introduction to Quasi Monte Carlo Methods
TDT4195 Bildeteknikk (V2005) Prosjekt The cow maze - bildebehandling og 3D-modellering
TMA4270 Multi­variabel analyse (H2004) Obl. øving Statistisk klassifisering av bilder Midlertidig fjernet etter henvendelse fra faglærer, da oppgaven skal resirkuleres...
TMA4210 Num. løsn. av diff.lign. m/prosj. (V2004) Prosjekt Kuramoto-Sivashinsky-ligningen
TMA4260 Industriell statistikk (H2003) Prosjekt Test av ballonger - faktorielt design
TMA4215 Numerisk matematikk (H2003) Prosjekt Interpolasjon