Nambafa

Egne skrifter

Studieoppgaver, NTNU
Fag Semester Type Tittel Kommentar
TMA4905 Statistikk, masteroppgave V2006 Diplomoppgave Multiple Proposal Strategies for Markov Chain Monte Carlo Oppgaven finnes også her i NTNUs elektronisk bibliotek.
TMA4700 Matematiske fag, fordypningsemne H2006 Fordypningsemne An Introduction to Quasi Monte Carlo Methods
TDT4195 Bildeteknikk V2005 Prosjekt The cow maze - bildebehandling og 3D-modellering
TMA4270 Multivariabel analyse H2004 Obl. øving Statistisk klassifisering av bilder Midlertidig fjernet etter henvendelse fra faglærer, da oppgaven skal resirkuleres...
TMA4210 Num. løsn. av diff.lign. m/prosj. V2004 Prosjekt Kuramoto-Sivashinsky-ligningen
TMA4260 Industriell statistikk H2003 Prosjekt Test av balloger - faktorielt design
TMA4215 Numerisk matematikk H2003 Prosjekt Interpolasjon