JS

Nambafa

Sidekart

Navigering gjøres primært ved å bruke menyen over - som beskrevet her.

Sidekartet under viser strukturen på nettstedet i utbrettet form. De ulike undersidene er klikkbare, slik at oversikten også kan brukes til navigasjon.

Som for navigeringsmenyen gis det en kort beskrivelse av innholdet ved å holde pekeren over de ulike elementene.