JS

Nambafa

Jesu oppstandelse fra de døde

[UNDER UTARBEIDELSE]
På denne siden vil jeg skrive om dette med Jesu oppstandelse

Avgjørende for troen

Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. (1 Kor 15,14)

Historiske bevis

Øyenvitnesbeskrivelser som så det som hendte og som vitnet om det til sin død

Mennesker som møter Jesus i dag (åndelige opplevelser)

Lenker: Linkledet, serien til duden