JS

Nambafa

Om hvorfor jeg tror på Bibelen

[Denne siden er kun på skisse-stadiet... :P]

[Kort introduksjon - litt om hvorfor jeg personlig tror på Bibelen] [Noen ganger kan det være vanskelig å tro - men vanskeligere å ikke tro] [Denne siden ble til etter en periode hvor jeg (nok en gang) hadde strevet med å forstå en av de tekstene i Bibelen jeg synes det er vanskeligst å forstå - nærmere bestem historien om storflommen - og hvor jeg vel mer eller mindre landet på at jeg ikke klarer å forstå hvordan den kan stemme overens med det som geologien tilsynelatende viser oss]

Tilværelsens vitnesbyrd

 • Tror at Gud finnes (basert på skaperverket og tilværelsen)
 • Tror at han er god (baser på skaperverket)
 • Tror at han har gitt seg til kjenne for menneskene
 • annet???
En gutt med et lam - fra Indonesia - Opphav: Fotografi (sasint) - pixabay.com (Creative Commons)Skaperverket vitner om Guds storhet!

Bibelens ord

 • Opplever at det som står i Bibelen er mer enn menneskelige ord; opplever når jeg leser det at det er sannhet og kraft i det som der tales
 • Opplever at det er Guds ord talt til oss mennesker - og til meg
 • Dessuten er min vurdering at Bibelen blitt til og overlevert på en troverdig måte - at den rent kildetmessig er troverdig
 • Jeg finner at Jesus er troverdig - historisk og som Messias
 • Det profetiske ord er troverdig (og forbløffende)...
 • Noen ting synes jeg er vanskelig å forstå ift vitenskapen: Storflommen - er det virkelig mulig at det har skjedd?
 • Noen ting synes jeg er vanskelig å forstå etisk / filosofisk: Fortapelsen
 • Noen ting synes jeg er vanskelig å forstå logisk / filosofisk: Treenighet
En hvit due - Opphav: Fotografi (NADIA71) - pixabay.com (Creative Commons)Et rent og levende ord - kommet ned til oss

Personlig erfaring

 • Har fått tillit til den kristne tro gjennom at mange av de menneskene jeg ser mest opp til har vitnet om at de tror og hvordan Gud har vært nær i deres liv (foreldre + andre)
 • Har fått tillit til den kristne tro gjennom å høre om Guds mirakuløse inngripen til helbredelse, liv og frihet fra mennesker jeg stoler på
 • Har opplevd at (Bibelens) Gud ser og hører meg når jeg søker ham i bønn
En sti gjennom skogen - Opphav: Fotografi (Antranias) - pixabay.com (Creative Commons)På en gammel vei - med så mange spor...