JS

Nambafa

Sanghefte

Bruk skjemaet under til å generere ditt eget sanghefte! Velg først hvorvidt du vil ha med forside, innholdsfortegnelse, emneoversikt og/eller tilgjengelige akkorder. Velg så om du vil ha med alle sangene i databasen eller kun et mindre utvalg. Hvis du ønsker å ta ut et mindre utvalg kan dette gjøres ut ifra enkle emneordskriterier, samt ved direkte seleksjon av enkeltsanger.

Eksempel: Anta at du ønsker å ta ut engelske sanger som er emnemerket Glede og/eller Frihet, men ikke Melankoli. I tillegg ønsker du å inkludere sangen The river. Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet på følgende måte:

Inn: Kryss av for Glede og Frihet
Krav: Kryss av for Engelsk
Ut: Kryss av for Melankoli
Enkeltsanger: Kryss av for The river

I tillegg må Sangutvalg settes til Filterutvalg for å aktivere filteret - og så er det bare å klikke Generer!

PS! Sangsdatabasen er under utvikling og inneholder ennå et meget begrenset antall sanger... Blir nok bedre etterhvert! ;)

Sanghefte
Oppsett:
Inkluder
Ekskluder
Inkluder
Ekskluder
Inkluder
Ekskluder
Inkluder
Ekskluder
Samtlige
Filterutvalg
Filter:
Emneord:Inn:Krav:Ut:
Engelsk
Frelse
Fremmedfølelse
Frihet
Glede
Kjærlighet
Lidenskap
Livsglede
Melankoli
Norsk
Redsel
Relasjoner
Sinne
Sorg
Stolthet
Styrke
Takknemlighet
Tro
Undring
Enkeltsanger:
Andas under vatten
The river