JS

Nambafa

Sangshefte

Bruk skjemaet under til å generere ditt eget sangshefte! Velg først hvorvidt du vil ha med forside, innholdsfortegnelse, emneoversikt og/eller tilgjengelige akkorder. Velg så om du vil ha med alle sangene i databasen eller kun et mindre utvalg. Hvis du ønsker å ta ut et mindre utvalg kan dette gjøres ut ifra enkle emneordskriterier, samt ved direkte seleksjon av enkeltsanger.

Eksempel: Anta at du ønsker å ta ut engelske sanger som omhandler glede og/eller frihet, men ingen melankoli. I tillegg ønsker du å inkludere sangen The river. Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet på følgende måte:

Minst én: Kryss av for Glede og Frihet
Samtlige: Kryss av for Engelsk
Ingen: Kryss av for Melankoli
Enkeltsanger: Kryss av for The river

PS! Sangsdatabasen er under utvikling og inneholder ennå et meget begrenset antall sanger... Blir nok bedre etterhvert! ;)

$sdb_title

Inkluder Ekskluder
Inkluder Ekskluder
Inkluder Ekskluder
Inkluder Ekskluder
Samtlige Filterutvalg

Emneord: Minst én: Alle: Ingen: Enkeltsanger:
Fremmedfølelse
The river
Frihet
Glede
Kjærlighet
Lidenskap
Livsglede
Melankoli
Redsel
Relasjoner
Sinne
Sorg
Stolthet
Takknemlighet
Tøffhet
Undring