JS

Nambafa

Diverse relatert til bibelen

På denne siden kan det foreløpig stå diverse ulike ting som er relatert til bibelen som kanskje blir samlet eller reorganisert senere...

Navn

Tabellen under navn og (trolig) betydning av navnet...Betydningen av navn (her norske navn, engelsk betyning)
Navn Betydning
Adam Man
Set appointed
Enos mortal
Kenan sorrower / lamenter
Mahalalel The blessed God
Jared shall come down
Enok teaching
Metusalah his death shall bring
Lamek despairing
Noah comfort / rest