JS

Nambafa

Diverse relatert til Bibelen

På denne siden kan det foreløpig stå diverse ulike ting som er relatert til Bibelen som kanskje blir samlet eller reorganisert senere...

Navn

Tabellen under navn og (trolig) betydning av navnet...Betydningen av navn (her norske navn, engelsk betyning)
Navn Betydning
Adam Man
Set appointed
Enos mortal
Kenan sorrower / lamenter
Mahalalel The blessed God
Jared shall come down
Enok teaching
Metusalah his death shall bring
Lamek despairing
Noah comfort / rest

Tabernakelet

Rekonstruksjon og som bilde på Kristus

Tabernakelet - rekonstruert og som bilde på Kristus
Gjenstand Som beskrevet Som bilde på Kristus Skriftsted
Paktkisten Video Video 2. Mos 25,10-22; 37,1-9
Skuebrøds­bordet Video Video 2. Mos 25,23-30; 37,10-16
Lysestaken Video Video 2. Mos 25,31-40; 37,17-24
Tabernakelet Video 2. Mos 26; 36,8-38
Brennoffer­alteret Video Video 2. Mos 27,1-8; 38,1-7
Forgården Video Video 2. Mos 27,9-19; 38,9-20
Røkelses­alteret Video Video 2. Mos 30,1-10; 37,25-29
Vaskekaret Video Video 2. Mos 30,17-21; 38,8