JS

Nambafa

Studiemateriell til Bibelen

På denne siden er det samlet ulike typer materiell som kan være til nytte ved bibellesning, samt noen digitale ressurser.

Leseplaner

Les hele Bibelen på ett år:

Bibelleseplan hvor hele Bibelens tekst er fordelt på årets 365 dager. Ett avsnitt fra Det gamle testamentet (GT) og ett avsnitt fra Det nye testamentet (NT) for hver dag. Oversiktelig oppsett over kun én side (A4) slik at den lett kan skrives ut og legges i Bibelen for avkryssning underveis. Forsøker å gi en stort sett jevn lesemengde samtidig som oppdelingen er avpasset til innholdet. Utskriftsvennlig og nedlastbart (pdf). Passer for 2024 - og alle andre år. Les mer om å lese bibelen på ett år her.

Tidslinjer

Få oversikt med en tidslinje:

Et utvalg av tidslinjer som gir en grafisk fremstilling av hvordan personer og hendelser er relatert til hverandre. Dekker ulike bibelse perioder. Nyttig for å få oversikt og se sammenhenger, spesielt ved lesning av tekster som spenner over lengre tidsrom. Utskriftsvennlig og nedlastbart (pdf). Les mer om tidsangivelsene her.

Bibelmix

Få gode tips med en "bibel-mix":

Brosjyre utarbeidet som en hjelp til å oppdage rikdommene i Guds ord. Gjør det lett å finne populære bibelvers og gir gode tips for lesning. Inneholder forslag til bibelord for ulike tema, ulike oversikter m.m. Kan skrives ut tosidig på ett enkelt ark (A4) og foldes til et lite og hendig hefte. Utarbeidet av Øivind Benestad. Les mer om heftet her.

Memorisering

Lær greske og hebraiske bokstaver - eller lær deg rekkefølgen på bøkene i Bibelen - med mer:

Hjelpemiddel til å øve inn rekkefølgen på Bibelens bøker. Eventuelt greske og hebraiske bokstaver. Gir både oversikt og mulighet til å teste seg selv.

Lær deg en valgfri tekst utenat:

Hjelpemiddel til å øve inn en valgfri tekst. Ønsket tekst skrives/kopieres inn, dekkes til, og avsløres så gradvis og interaktivt ved klikk frem eller tilbake (ord-for-ord eller setning-for-setning).

Språk

Lær hebraisk:

Videoforelesninger i gammeltestamentlig hebraisk.