JS

Nambafa

Kristne sendinger

På denne siden ønsker jeg å samle lenker til kristne sendinger i ulike medier.

Formålet er ikke å gi en fullstendig oversikt - men heller å presentere et mindre utvalg som forhåpentligvis kan bidra til

  • inspirasjon for den troende
  • innsikt for den nysgjerrig
  • veiledning for den søkende

Som for alt media så er det ikke alt av innhold eller vinklinger en nødvendigvis er enig i - så det gjelder som alltid å tenke selv - men jeg har i alle fall prøvd å plukke ut medier som jeg selv kjenner til og som jeg setter stor pris på.

Beskrivelsene er stort sett basert på egenomtale, samt noen mindre kommentarer fra meg.

Tv og radio

Noen tv- og radio-kanaler med kristent innhold
Kanal Sending Nettsted Beskrivelse
Kanal 10 Se tv Nettside Kristen tv-kanal for nytt liv og vekkelse i Norge. Ønsker å vise Jesus og Guds rike slik det speiler seg fra hele kristenheten (fra Den norske kirke til trosbevegelsen). Solid, variert og bra innhold! :)
Visjon Norge Se tv Nettside Kristen tv-kanal for å nå Skandinavia med evangeliet. Ønsker å forkynne til frelse og helbredelse og sette Guds Ord i sentrum. Kanalen er omstridt, men sender veldig mye bra! Ikke alt innholdet er like balansert, så prøv alt, men hold fast på det gode. ;) :)
pTro Hør radio Nettside Kristen medieaktør med tydelig og evangelisk profil som formidler Jesus med ekthet, nærhet og varme. Ønsker å være en aktuell stemme i samfunnet, forankret i kanalens verdier (rotfestet, redelig, reflekter, relevant). Sender veldig mye bra og er til stor velsignelse! :)

Andre sendinger

Diverse nettsendinger med kristent innhold
Kanal Lenke Beskrivelse
Evangelie-senteret TV Se her Evangeliesenterets youtube-kanal. Ønsker å formidle håp og hjelp til mennesker i nød - spesielt mht. rusavhengighet. Kanalen har variert innhold fra møter og konferanser, tv-serier, vitnesbyrd, lovsang m.m. Et fantastisk arbeid og mektige vitnesbyrd om Guds godhet og kraft. Ennå er det håp!
Profetisk TV Se her Youtube-kanalen til 'Brølende lam profetiske tjeneste' (Per Ivar Winnæss). Ønsker å formidle Guds farskjærlighet gjennom den profetiske tjenesten, og til å oppmuntre mennesker til å finne Guds plan med sitt liv. Fortsatt litt nytt for min del, men veldig spennende og vel verdt å utforske. :)