JS

Nambafa

Mektige julesanger

Tre julesanger med mektig tekst...!

Det hev ei rose sprunge

Det hev ei rose sprunge ut av ei rot so grann. Som fedrane hev sunge: Av Isais rot ho rann, og var ein blome blid midt i den kalde vinter ved mørke midnattstid. Om denne rosa eine er sagt Jesajas ord. Maria møy den reine, bar rosa til vår jord. Og Herrens miskunnsmakt det store under gjorde som var i spådom sagt. Guds rosa ljuvleg angar og skin i jordlivs natt. Når hennar ljos oss fangar, ho vert vår beste skatt. Me syng i englelag: No er det fødd ein Frelsar, og natti vart til dag.

Av Isais stubb ho rann...

Mitt hjerte alltid vanker

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu fødte rom Der samles mine tanker som i sin hovedsum Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt Jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt Så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø For deg, for deg alene jeg leve vil og dø Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund At du ble født her inne i hjertets dype grunn

Den personlige lengselen...

Deilig er jorden

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel, Skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden Går vi til paradis med sang.Tider skal komme, Tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang, aldri forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang.Englene sang den Først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig frelser født!

Vi ramlet ikke bare ned her, noen av oss... Vi er født inn i en lang, ubrutt lenke...