JS

Nambafa

Troshelter

På disse sidene kan lese om noen av de menneskene som har blitt forbilder for meg i troen på Jesus Kristus.

Målet er å presentere noen moderne vitnesbyrd om Guds storhet og makt gjennom et innblikk i disse menneskenes liv. For Gud vitner om sin storhet for oss mennesker på en rekke ulike måter, deriblant

  • gjennom det fantastiske skaperverket vi kan se rundt oss
  • gjennom sitt levende ord i Bibelen og Jesu gjerning på jord
  • ved å fri mennesker ut fra mørke og fortvilelse, tomhet og død til et nytt og gjenreist liv
  • ved å la mennesker få tjene ham i trofasthet under forfølgelse og trengsler

På disse sidene er målet altså å gi noen få smakebiter på de to sistnevnte punktene. For den Gud som gjorde mektige gjerninger på Bibelens tid - han gjør fortsatt mektige gjerninger - like til denne dag!

Kirsebærblomst - Opphav: Fotografi (Pezibear) - pixabay.com (Creative Commons)Guds storhet gjort synlig ved menneskers liv

Vanlige mennesker utrustet av Gud

Personene du kan lese om her er i utgangspunktet helt vanlige mennesker, men som etter å ha møtt Jesus Kristus - Guds sønn og verdens frelser - har blitt kalt til å stå i en spesiell tjeneste for ham. Salvet med ånd og kraft fra Gud får disse menneskene oppleve å leve et liv som i stor grad synliggjør Jesu herlighet og makt, til ære for hans navn.

Gjennom disse - og mange, mange andre med dem - så vitner Gud om sin herlighet for alle mennesker. Og gjennom dem så utruster Jesus sin menighet på jord ved at de forkynner ordet ved sin munn og inspirerer til tro, takknemlighet og glede gjennom sine liv. På den måten er de satt som forbilder for oss andre troende - til Guds ære!

La meg legge til at Gud selvfølgelig også kan vitne om sin herlighet gjennom helt vanlige troendes liv - uten at de trenger å stå i en spesiell tjeneste. For som det står i Salme 8, vers 3 og 10: "Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!"

Likevel er det vel verdt å glede seg over de mektige gjerningene som Gud gjør i enkelte menneskers liv! Et lite innblikk i noe av dette er tilgjengelig fra lenkene under.

En menneske som kneler i bønn til Gud - Opphav: Fotografi (Ben White) - unsplash.com...lik et tre plantet ved rennende vann...

Helt avslutningsvis - og bare for å ha nevnt det: Her er det kun presentert et lite utvalg personer - men mange flere kunne utvilsomt vært nevnt. Og de som er presentert her er selvfølgelig mennesker av kjøtt og blod - de har gode og dårlige dager som alle andre, og de er på ingen må fullkomne. Her er det ikke snakk om dyrking av mennesker, men å glede seg over hva Gud gjør i deres liv og den måten de tjener Jesus på. :)