Nambafa

Troshelter

På disse sidene kan lese om noen av de menneskene som har blitt forbilder for meg i troen på Jesus Kristus.

Målet er å presentere noen moderne vitnesbyrd om Guds storhet og makt gjennom et innblikk i disse menneskenes liv. For den Gud som gjorde mektige gjerninger på bibelens tid - han gjør fortsatt mektige gjerninger - også i vår tid!

Kirsebærblomst - Opphav: Fotografi (Pezibear) - pixabay.com (Creative Commons)Guds herlighet synlig gjennom menneskers liv

Vanlige mennesker utrustet av Gud

Personene du kan lese om her er i utgangspunktet helt vanlige mennesker, men som etter å ha møtt Jesus Kristus - Guds sønn og verdens frelser - har blitt kalt til å stå i en spesiell tjeneste for ham. Salvet med ånd og kraft fra Gud får disse menneskene oppleve å leve et liv som i stor grad synliggjør Jesu herlighet og makt, til ære for hans navn.

Gjennom disse - og mange, mange andre med dem - vitner Gud om sin herlighet for menneskene. Og gjennom slike så utruster Jesus sin menighet på jorden vet at de forkynner ordet ved sin munn og inspirerer til tro, takknemlighet og glede gjennom sine liv. På den måten er de satt som forbilde for andre troende - til Guds ære!

Avslutningsvis kan jeg legge til at Gud selvfølgelig også vitner om sin herlighet gjennom helt vanlige troendes liv - uten at de trenger å stå i en spesielt mektig tjeneste. For som det står i Salme 8, vers 3 og vers 10: "Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot,for å gjøre ende på fienden og hevneren. Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!"

En atlet kneler i bønn til Gud - Opphav: Fotografi (Ben White) - unsplash.comLik et tre plantet ved rennende vann...