JS

Nambafa

Evolusjonsteorien

(Kladd, må skrives skikkelig ut...)

Evolusjonsteorien er en teori som forsøker å gi en naturlig forklaring på hvordan livet har oppstått og utviklet seg fra enkle molekyler og organismer og frem til det komplekse og mangfoldige livet vi ser i dag. I mange sammenhenger blir teorien fremstilt som ugjendrivelig bevist, men er den virkelig det? Er teorien i det hele tatt troverdig i møte med den kunnskapen vi har i dag? Jeg vil våge å påstå at svaret må bli et klart nei på begge spørsmål.

Evolusjonsteorien er definitivt den rådende forklaringsmodellen innen vitenskapen for hvordan livet har utviklet seg. Mange vitenskapsmenn vil også hevde at evolusjonsteorien er like godt etablert som hvilken som helst annen vitenskapelig teori. Man viser gjerne til veldokumenterte fenomener som mutasjoner og naturlig utvalg, samt store genetiske likheter mellom ulike typer dyr, og ut fra blant annet dette så argumenterer man for at teorien er klart bevist. Men hverken popularitet blant forskere eller det at teorien er bygget på kjente fenomener er i nærheten av tilstrekkelig for å hevde at teorien er bevist.

Det kan være fornuftig å skille mellom to deler av teorien - Hvordan livet skal ha oppstått fra død materie - Hvordan livet har utviklet seg fra veldig enkle organismer og frem til de komplekse livsformene vi ser i dag Det første punktet fremstår for meg som både ubegrunnet og fullstendig usannsynlig og logisk umulig Det andre punktet fremstår for meg som ekstremt usannsynlig, og bevis som kunne bekreftet teorien mangler fullstendig

Det bør også presiseres at det er stor forskjell på såkalt mikro- og makro-evolusjon. Mikroevolusjon er betegnelsen som ofte brukes på naturlig variasjon og seleksjon innefor en livsform som skyldes genetisk variasjon og tilpassning Under denne betegnelsen inngår ikke en vesentlig økning i kompleksitet Makroevolusjon er betegnelsen som brukes om endringer i en organisme der ny kompleksitet fremkommer Det som typisk faller inn under denne betegnelsen er f.eks. dannelse av nye organer eller lemmer

DNA-molekylet - bæreren av genetisk informasjon - Opphav: pixabay.com (PublicDomainPictures)Add some text

Argumenter mot evolusjonsteorien

[Oppsummering av punkter]

Usannsynlig og lite troverdig

første celle | mitose-til-meiose | ikke-reduserbar kompleksitet

mutasjoner og seleksjon ikke tilstrekkelig

Mangel på bevis

mangel på historiske bevis (fossiler)

mangel på samtidige bevis ("perfekte" skapninger)

Logisk umulig

vilkårlig kompleks organisering av materie vil aldri kunne gi ånd

To add?

James Tour: The Mystery of the Origin of Life
Notes on living cell