JS

Nambafa

Bibelord til styrke og trøst

Salme 91

Under kan du lese en omformulert versjon av Salme 91. Nærmere bestemt er det utført en språklig omforming av salmen slik at den skal være lettere å bruke direkte til påkallelsesbønn og fastholdelse for den troende.

Før du eventuelt tar teksten under i bruk, så les og sammenlign den mot Guds ord, dvs. slik salmen står skrevet i Bibelen. Guds ord i Bibelen er alltid best! Men siden teksten under i stor grad er tatt rett fra bibelteksten, så vil den forhåpentligvis være til nytte til den bruken den er tiltenkt. :)

Om noen skulle ha noen innvendinger på teksten slik den står her, så setter jeg pris på tilbakemelding på det. Og i motsatt fall: Bli styrket av Guds ord! :)

Under Guds vern

La den Den Høyestes vern være over meg! La Den Allmektiges skygge dekke meg!
Til Herren sier jeg nå: «Du er min tilflukt og min borg! Du er min Gud som jeg setter min lit til!»

Han skal fri meg fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest.
Han skal dekke meg med sine fjær, under hans vinger skal jeg finne ly.
Hans trofasthet er mitt skjold og vern.

Jeg skal ikke frykte for nattens redsler, og ikke for pilene som flyr om dagen,
ikke for pest som sniker seg fram i mørket, og ikke for sott som herjer ved middagstid.
Om tusen faller ved min side, og om ti tusen faller ved min høyre hånd, så skal ulykken ikke nå meg.
Jeg skal bare være et vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn.

Herren er min tilflukt! Den Høyeste skal være min bolig!
Jeg skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå mitt telt.
For han skal gi sine engler befaling om å bevare meg på alle mine veier.
De skal bære meg på hendene, så jeg ikke støter foten mot noen stein.
På løve og orm skal jeg trå med fast fot, ungløve og slange kan jeg trå ned.

Gud vil berge meg, for jeg stoler på ham.
Gud vil verne meg, for jeg kjenner hans navn.
Gud vil svare meg, for jeg kaller på ham.

Han er med meg i nød og trengsel.
Han utfrir meg og viser meg ære.
Han metter meg med mange dager og lar meg se hans frelse.

Samling av ulike ord