JS

Nambafa

Hydroplate-teorien - ! GROV KLADD !

Denne teksten er kladdet ned i hast, så dårlig skrevet ++ Men lenken nederst skal være ok... :P

Hydroplate-teorien er en alternativ / uortodoks teori som jeg synes er veldig interessant
her er det samlet noen lenker til det jeg mener er gode ressurser for å få et innblikk i denne

Spesielt synes jeg en del av de fysiske aspektene er interessante (som f.eks. opphavet til jordens radioaktivitet).
Samtidig må jeg legge til at det også er noen vesentlige fenomener fra geologien som jeg ikke helt klarer å se hvordan passer inn i denne teorien (som f.eks. avsetningen av sedimentene, mekanikken ved platekantene m.m.). Men på den andre siden er det også en del ting med standard platetektonikk som heller ikke begriper helt (selv om den jo har en helt annen forankring i det vitenskapelige miljøet enn denne alternative teorien har).

Kort oppsummert så kan jeg vel si at jeg for min egen del har gjort en ikke-ubetydelig innsats på å sette meg inn i teorien, og etter runde to så er det mange sider ved den som jeg synes høres troverdige ut.
Samtidig har jeg ikke spesielt god geologisk kompetanse (selv om jeg har tatt en del grunnleggende fag), og jeg er derfor interessert i å høre hvordan andre med mer faglig kompetanse enn meg vurderer denne teorien.

Så er du geolog, fysiker eller lignende, så gi meg gjerne en enkel tilbakemelding på hvordan du vurderer teorien:
Grønn (veldig interessant), Gul (interessant, men noen tvilsomme deler), Oransje (for så vidt interessant, men veldig mye tvilsomt), Rød (ingen hold i virkeligheten), Sort (brenn boken!)

→ Ressurser ←