JS

Nambafa

Om Bibelen

Bibelen er bok som er ulik alle andre. De kristne har gjennom alle tider holdt den for å være bærer av den levende Guds ord, noe boken selv også vitner om. I kraft av dette vil den kunne åpenbare dyp sannhet, og den som tar imot vil oppleve at ordet er levende og virkningsfult.

Også rent historisk har Bibelen vært av avgjørende betydning. Ingen annen bok har vel vært med på å forme kultur og samfunnsliv i tilsvarende grad. Og fortsatt har den en livsforvandlende virkning på millioner av mennesker over hele jorden.

En norsk bibel - oppslått på evangeliet etter Lukas - Opphav: Fotografi (Kristian Stormark)Bibelen - mer enn en vanlig bok?

Oppbygging

Bibelen en bok som egentlig består av 66 ulike bøker som tilsammen utgjør en helhet.

Skriftsamlingen deles naturlig inn i to hoveddeler. Den første og største delen går under betegnelsen Det gamle testamentet (GT) og ble til før Jesus Kristi fødsel. Den andre og siste delen kalles tilsvarende for Det nye testamentet (NT) og er fra tiden etter Jesu fødsel. De to delene griper inn i hverandre og kompletterer hverandre.

Forfatterskap

De ulike bøkene i Bibelen er skrevet ned av forskjellig mennesker til ulike tider. I følge Bibelen selv er den blitt til etter inspirasjon av Gud. Hvilket syn en har på Bibelens opphav og tilblivelse vil være avgjørende for hvordan en forstår og tar imot det som står skrevet i den. Du kan lese mer om Bibelens opphav og troverdighet her.

Den store beretningen

Den store, gjennomgående historien i Bibelen handler om hvordan Gud skaper himmelen og jorden og alt som lever på den, men hvor så mennesket lar seg villede og faller inn under synd og død. Gud utfører så sin frelsesplan i tiden for å utfri mennesket ved å gjenreise det i sin sønn, Jesus Kristus. Siste del av beretningen er et forvarsel om det som skal skje når Gud en gang skal holde dom og gjøre ende på all ondskap og urett, samt noen åpenbaringer om det som deretter skal komme.

Et troverdig ord

Bibelen fremstiller seg selv som et troverdig ord. De aller fleste av skriftene omhandler historiske personer og hendelser. Selv om Bibelen hverken er en vitenskapsbok eller en lærebok i historie så inneholder den beretninger og ord som gjør krav på å være grunnleggende sanne. Fordelen med et slikt standspunkt er bibelordet selv gir leseren en berettiget forventning om at det som står der skal stemme overens med andre historiske kilder, egen erfaring og øvrig erkjennelse av virkeligheten.

Prøv selv!

Bibelen er en helt spesiell bok. Den har er variert innhold, er spennende lesning, og ikke minst så inneholder den et budskap av livsforvandlende karakter. Jeg kan derfor ikke gjøre annet enn å anbefale den på det varmeste for alle! Samtidig er det ikke alt som er like lett å forstå, så det kan være en fordel å kunne snakke med andre om det en leser, og da gjerne med en mer erfaren leser. Det vil også være nyttig å ha tilgang på en studiebibel med kommentarer osv. Er man helt ny så kan det også være fornuftig å bruke litt tid på å få oversikt over innholdet før man starter, f.eks. fra denne.

Rent praktisk så finnes det mange måter å lese Bibelen på. For det første vil jeg anbefale en god, gammeldags papirutgave for å komme skikkelig "på tomannshånd" med bibelordet. For det andre så lønner det seg stort sett alltid å lese noenlunde systematisk. For nye lesere vil det kanskje være fornuftig å starte med et av evangeliene om Jesus Kristus som står i Det nye testamentet, i og med at mye av det som står i Det gamle testamentet får sin endelige forklaring gjennom Jesu liv og lære. Samtidig er sannheten som Bibelen formidler fordelt gjennom alle Bibelens skrifter, og det er nyttig å lese Bibelen sammenhengende og i rekkefølge. En mulighet er derfor å lese Det gamle testamentet og Det nye testamentet parallelt ved hjelp av to bokmerker som begge starter på første side i hver sin del, og som så flyttes utover. Og hvis en kommer til avsnitt som ikke er så spennende i første omgang, som for eksempel lange navnelister og kongerekker, så er det selvfølgelig mulig å bla fort forbi. Og hvis en kommer til avsnitt som er vanskelige å forstå så kan det være lurt å ikke stoppe for lenge opp, men heller lese videre for å ikke gå glipp av det store bildet - så kan en heller gå tilbake på et senere tidspunkt.

En kan ofte høre snakk at om Bibelen er gjenstand for tolkning, og noen ganger kan en nesten få inntrykk av Bibelens sannhet er subjektiv og prisgitt den enkelte lesers fortolkning. Det er utvilsomt ting i Bibelen som må tolkes riktig, og noen ord kan best forstås ut fra tilleggsopplysninger om den historiske konteksten eller lignende momenter. Men heldigvis er det aller meste tilgjengelig rett ut fra teksten. Og som Jesus selv sier: Den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er av Gud.

Så utfordringen er herved gitt: Prøv bibelordet - og prøv det som Guds ord! Eller som Bibelen selv sier det: Smak og se at herren er god! Og hvis du er ekstra modig, så be en bønn til Gud om at han må tale sitt ord til deg når du leser!

Relaterte lenker