JS

Nambafa

Lovsangshefte

Bruk skjemaet under til å generere ditt eget lovsangshefte! Velg først hvorvidt du vil ha med forside, innholdsfortegnelse, emneoversikt og/eller tilgjengelige akkorder. Velg så om du vil ha med alle sangene i databasen eller kun et mindre utvalg. Hvis du ønsker å ta ut et mindre utvalg kan dette gjøres ut ifra enkle emneordskriterier, samt ved direkte seleksjon av enkeltsanger.

Eksempel: Anta at du ønsker å ta ut engelske sanger som omhandler fornyelse og/eller vekkelse, men ingen salmer. I tillegg ønsker du å inkludere den norske sangen Gled deg i Herren. Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet på følgende måte:

Minst én: Kryss av for Vekkelse og Fornyelse
Samtlige: Kryss av for Engelsk
Ingen: Kryss av for Salme
Enkeltsanger: Kryss av for Gled deg i Herren

PS! Lovsangsdatabasen er under utvikling og inneholder ennå et meget begrenset antall sanger... Blir nok bedre etterhvert! ;)

$sdb_title

Inkluder Ekskluder
Inkluder Ekskluder
Inkluder Ekskluder
Inkluder Ekskluder
Samtlige Filterutvalg

Emneord: Minst én: Alle: Ingen: Enkeltsanger:
Bønn
Allmektig Gud (El Shaddai)
Andas under vatten
Bare frelse i Jesu navn
Bare på grunn av din nåde
Blessed be the name of the Lord (1)
Blessed be the name of the Lord (2)
Create in me a clean heart
Da åpnes himlen over oss
Det går en väg mot framtiden
Du er innbudt til bryllup i himlen
Du har vært god mot meg
Du kommer med din kraft
Fall til ro
Fyll hele jorden med lovsang
Føtter på fjell
Gi meg Jesus
Gjort meg glad
Gjør mitt hjerte rent igjen
Gjør mitt liv til en lovsang
Gled deg i Herren
Gud er mektig
Han er nær
He knows my name (I have a maker)
Herre, ditt navn
Herren, Herren er Gud
Hvem er Jesus?
Hvem er som du?
Hver eneste dag
I believe in Jesus
Ingen er som Jesus
Innvi dere nå
Jeg tror på Jesus
Jeg vil opphøye deg, Gud
Jesus er hans navn
Jesus är hans namn
Jesus, det eneste
Jesus, her er jeg
Jesus, navnet over alle navn
Jesus, takk for Golgata kors
Kom til Jesus
Kom, Herre, kom
Kraft fra det høye
Kyrie
La vår lovsang stige
Majestet, konge i evighet
Makten og æren
Min Jesus lever
O, Jesus, du som fyller alt i alle
Pris Herren for Han er god
På grunn av Jesu blod
Sang om legedom (Navnet over alle navn)
Sangen om Noah
Som en mektig vind
Store og mektige er dine gjernigner
Strømmer av nåde
Syng det ut
Takk for alt du har gjort for meg
Takk, min Jesus
Thomas' sang
Veien du gikk
Velkommen til dette sted
Verdens håp
Vi er her
Vi vil gi deg ære
Vår Gud er stor
Vær modig og sterk
xxx Reis deg i Guds kraft
You opened up my eyes
Å pris hans navn
Den Hellige Ånd
Engelsk
Evangeliets kraft
Fornyelse
Frelse
Helliggjørelse
Herrens navn
Kall
Kanon
Norsk
Nåde
Profetisk
Proklamasjon
Salme
Skriftbasert
Takksigelse
Tilbedelse
Tradisjonell
Troslære
Trosstyrkende
Trøst og oppmuntring
Vekkelse
Åndskamp