JS

Nambafa

Lovsangshefte

Bruk skjemaet under til å generere ditt eget lovsangshefte! Velg først hvorvidt du vil ha med forside, innholdsfortegnelse, emneoversikt og/eller tilgjengelige akkorder. Velg så om du vil ha med alle sangene i databasen eller kun et mindre utvalg. Hvis du ønsker å ta ut et mindre utvalg kan dette gjøres ut ifra enkle emneordskriterier, samt ved direkte seleksjon av enkeltsanger.

Eksempel: Anta at du ønsker å ta ut norske sanger som omhandler fornyelse og/eller vekkelse, men ingen salmer. I tillegg ønsker du å inkludere den engelske sangen Create in me a clean heart. Dette kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet på følgende måte:

Inn: Kryss av for Vekkelse og Fornyelse
Krav: Kryss av for Norsk
Ut: Kryss av for Salme
Enkeltsanger: Kryss av for Create in me a clean heart

I tillegg må Sangutvalg settes til Filterutvalg for å aktivere filteret - og så er det bare å klikke Generer!

PS! Lovsangsdatabasen er under utvikling - så nye sanger legges stadig til... :)

Lovsangshefte
Oppsett:
Inkluder
Ekskluder
Inkluder
Ekskluder
Inkluder
Ekskluder
Inkluder
Ekskluder
Samtlige
Filterutvalg
Filter:
Emneord:Inn:Krav:Ut:
Bønn
Den Hellige Ånd
Engelsk
Evangeliets kraft
Fornyelse
Frelse
Helliggjørelse
Herrens navn
Kall
Kanon
Norsk
Nåde
Profetisk
Proklamasjon
Salme
Skriftbasert
Takksigelse
Tilbedelse
Tradisjonell
Troslære
Trosstyrkende
Trøst og oppmuntring
Vekkelse
Åndskamp
Enkeltsanger:
Aldri går du fra meg
Allmektig Gud (El Shaddai)
Bare du
Bare frelse i Jesu navn
Bare på grunn av din nåde
Blessed be the name of the Lord (1)
Blessed be the name of the Lord (2)
Bygg ikke hus på en sandig strand
Bøy kne
Create in me a clean heart
Da åpnes himlen over oss
Den evige Gud
Det går en vei mot fremtiden
Det går en väg mot framtiden
Det är fullbordat
Dette er min lengsel
Din godhet
Din godhet Gud
Du er innbudt til bryllup i himlen
Du har vært god mot meg
Du kommer med din kraft
Du viste veien
El Shaddai
Elskede Jesus
Everlasting God
Fader, du gjør det igjen
Fall til ro
Firm foundation
Fyll hele jorden med lovsang
Føtter på fjell
Gi meg Jesus
Gjennom alt
Gjort meg glad
Gjør mitt hjerte rent igjen
Gjør mitt liv til en lovsang
Gled deg i Herren
God, I look to you
Goodness of God
Gud er mektig
Han er nær
He knows my name (I have a maker)
Hellig er ditt navn
Herre, ditt navn
Herren, Herren er Gud
Holy and anointed one
Holy forever
Hosanna, blessed be the rock
Hvem er Jesus?
Hvem er som du?
Hver eneste dag
I believe in Jesus
I speak Jesus
I vår Guds kraft river vi murer
Ingen er som du
Ingen er som Jesus
Innvi dere nå
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
Jeg tror på Jesus
Jeg vil fylle dette hus
Jeg vil heller ha Jesus
Jeg vil opphøye deg, Gud
Jeg vil prise min gjenløser
Jeg vil tilbe
Jerusalem
Jesus er hans navn
Jesus won
Jesus är hans namn
Jesus, bare du skal ha all ære
Jesus, det eneste
Jesus, her er jeg
Jesus, jeg trenger deg
Jesus, navnet over alle navn
Jesus, takk for Golgata kors
Kom til Jesus
Kom, Herre, kom
Kraft fra det høye
Kyrie
La vår lovsang stige
Lion and the Lamb
Lord, I give you my heart
Løven og Lammet
Majestet, konge i evighet
Makten og æren
Min båt er så liten
Min Jesus lever
My tribute
Måne og sol
No longer slaves
Når den verkbrudne fikk møte Herren Jesus
O, Jesus, du som fyller alt i alle
Oceans (Where Feet May Fail)
Pris Herren for Han er god
På grunn av Jesu blod
Reis deg i Guds kraft
Sang om legedom (Navnet over alle navn)
Sangen om Noah
Se vår konge
Som en mektig vind
Store og mektige er dine gjernigner
Strømmer av nåde
Står i din nærhet
Syng det ut
Så lenge jeg lever
Takk for alt du har gjort for meg
Takk for Golgata (refreng)
Takk, min Jesus
Thomas' sang
Veien du gikk
Velkommen til dette sted
Verdens håp
Verdig
Vi er her
Vi vil gi deg ære
Vi vil hylle og tilbe deg
Vi vil opphøye deg, Gud (Hosianna)
Vingeslag
Vår Gud er stor
Vær modig og sterk
Way maker
We fall down
With all I am (Jesus, I believe in you)
Worthy
You opened up my eyes
Å pris hans navn
Å salige stund uten like
Å, det dyre Jesu blod
Å, hvor salig å få vandre
Ære til Guds lam
Ære være Jesu navn