JS

Nambafa

Kvantemekanikk

[UNDER UTARBEIDELSE]

(Tanken er å summere opp en del av begrunnelsen for kvantemekanikke + forklare noen av de grunnleggende begrepene)

Lysets partikkel-natur

  • Compton-effekten [reflektert lys har en reduksjon i energi (reduksjon av frekvens/økning av bølgelengden) som kan beskrives som en kollisjon mellom et fotonet og en ladd partikkel (elektron)]
  • Den foto-elektriske-effekten [elektroner slåes løs fra et materiale kun når lysets bølgelengde overgår en viss frekvens - for lavere frekvenser skjer det ikke, selv om lysintensiteten økes]
  • Planck/varmestråling
  • ...

Lysets bølge-natur

  • ...