JS

Nambafa

Sosialt arbeid og diakoni

[UNDER UTARBEIDELSE]

På denne siden ønsker jeg å samle lenker til kristen arbeid for mennesker i nød eller som av ulike grunner har havnet på utsiden av samfunnet (på ingen måte fullstendig oversikt - kun et lite utvalg!)

Foreløpig helt på kladde-stadiet, men skal forhåpentligvis utbedres i snarlig fremtid... :)

Evangelisenteret

Marita-stiftelsen

...

...

...