JS

Nambafa

Bibelen

Bibelen er en helt spesiell bok! På disse sidene kan du lese mer om hva som gjør den så spesiell og hvorfor den er så viktig for alle mennesker til alle tider.

En norsk bibel - oppslått på evangeliet etter Lukas - Opphav: Fotografi (Kristian Stormark)Bibelens ord - levende og virkekraftig!