JS

Nambafa

Genetisk mangfold Ressurser Forurensing En fantastisk jord - la oss ta vare på den! http://visibleearth.nasa.gov/view.php?id=54388