JS

Nambafa

Kalkulator

Her er mitt første forsøk på en (symbolsk) kalkulator. Den er langt fra komplett, men bør få til det mest grunnleggende. :)

An error occurred! Your browser might not support the required JavaScript version (ECMAScript 6).

Brukerveiledning

Skriv inn matematiske uttrykk i vinduet over, så vil kalkulatoren forsøke å forenkle uttrykket, for deretter å returnere svaret.

For eksempel skal "log(exp(5))*2" gi svaret "10" og "deriv(sin(x),x)" skal gi svaret "cos(x)".

Svaret fra foregående beregning kan refereres med hashtag-symbolet (#), slik at om en først evaluerer "5*2" og deretter "#^2" så skal en få svaret "100".

Inspirasjon

Inspirasjon til å lage kalkulatoren ble hentet fra forelesningene Structure and interpretation of computer programs :)