JS

Nambafa

Vanskeligheter i den kristne tro

[Kort introduksjon - en samling av de tingen jeg synes kan være vanskelige - for å være ærlig også med utfordringer]

Vanskeligheter

  • Er menneskeslekten kun noen tusen år gammelt?
  • Var det en katastrofal global flom for kun noen tusen år siden?
  • Er Gud både èn og tre på en gang?
  • Hvordan skal vi forstå dette med fortapelsen?
  • ++