JS

Nambafa

Les Bibelen på ett år

Bibelen er en unik bok - les mer om det her.

For mange kan det være givende å lese gjennom hele bibelen i løpet av et år - det kan du lese mer om her på denne siden.

Er opplegget kjent finnes dagens dose her.

Bøkenes bok

Bibelen består av en rekke ulike skrifter. Innholdet er variert, og til sammen spenner den ut et lerret som dekker så godt som alle sider ved tilværelsen. Side om side finner man enkle fortellinger og dype sannheter, skrevet ned av forskjellige mennesker gjennom århundrene. Men gjennom alt fortelles én gjennomgripende historie, om Guds store verk i Jesus Kristus, vevd sammen som et storslått drama av historiske begivenheter, menneskelige skjeber, utførlige ættelister, usedvanlige forskrifter, mystiske profetier, vakker poesi, visdomslitteratur, ulike sendebrev - og mye, mye mer.

Det er overkommelig

Hvis du leser litt hver dag, så er det ikke så mye som skal til for å lese hele Bibelen på ett år. Med normal lesehastighet vil man bruke i underkant av 15 minutter per dag, men tiden vil jo selvfølgelig variere noe.

Det er givende

Mange opplever at det å lytte til Guds ord på daglig basis har en positiv effekt på livene deres - og at det gir dem noe godt.

Bibelen selv sier at Guds ord er levende og virkekraftig, og at det er av avgjørende betydning for oss alle å ta det rett imot.

For den som vil tro på Gud er hans ord i Bibelen av fundamental betydning som en kilde til tro og som rettledning for livet.

Det kan være krevende

Det er ikke alt i Bibelen som er like lett å forstå, og det kan være nyttig å ha tilgang på en studiebibel med kommentarer osv.

Er man helt ny til bibelen så kan det også være lurt å bruke litt tid på å få en oversikt over bibelelens innhold før man starter.

Det vil også være en fordel å kunne snakke med andre om det en leser, og da gjerne med en mer erfaren leser.

Finn en egnet vei

Det er mange måter å lese på, og det er viktig å finne en metode som passer godt for den enkelte. Selv liker jeg å lese teksten høyt, da jeg opplever at teksten får bedre feste når den passerer gjennom både øyne, munn og ører - eller bare inni meg, når konsentrasjonen er på plass eller jeg har litt mindre tid. Andre igjen synes det fungerer godt å høre på en lydbibel hvor teksten blir lest høyt, mens en selv bare lytter eller leser med.

Det viktigste er at teksten får berøre hjertet. Man bør derfor helst lese med et åpent og lyttende sinn. Og for den troende er det lurt å be Ånden om å gjøre ordet levende i ens indre.

Også for hodet kan det være mye å ta inn, og man kan fort bruke mye tid på å studere detaljer osv. Hvis man ønsker å rekke over hele Bibelen på ett år så kan kan det være greit å lese gjennom teksten først, og så heller studere detaljer i etterkant - for å ikke miste momentet underveis.

Det trenger jo selvfølgelig ikke å være et mål å lese Bibelen på ett år, heller. Man kan for eksempel også lese etter lesedag, der man leser i det tempoet man opplever gir mest utbytte - samtidig som man leser systematisk slik at man på sikt kommer gjennom hele Bibelen.

Dagens dose

Avsnitt og ressurser til hver lesedag er tilgjengelig her: Dagens dose - Bibelen på ett år

Introduksjon til Bibelen

Bli bedre kjent med Bibelen:

Leseplaner

Les hele Bibelen på ett år:

Bibelleseplan hvor hele Bibelens tekst er fordelt på årets 365 dager. Ett avsnitt fra Det gamle testamentet (GT) og ett avsnitt fra Det nye testamentet (NT) for hver dag. Oversiktelig oppsett over kun én side (A4) slik at den lett kan skrives ut og legges i Bibelen for avkryssning underveis. Forsøker å gi en stort sett jevn lesemengde samtidig som oppdelingen er avpasset til innholdet. Utskriftsvennlig og nedlastbart (pdf).