JS

Nambafa

Tro og viten

Noen av de mest grunnleggende spørsmålene som mennesketanken kan gi seg i kast med reises i skjæringen mellom naturvitenskap, filosofi og religion: Hvorfor er eksistensen slik den er? Hvordan har universet blitt til? Hvordan oppstod liv? Hva skjer når jeg dør? Hva er egentlig et menneske? Finnes det en begynnelse? Finnes det en slutt? Finnes det noe som er evig? Finnes det en mening? Finnes det en sannhet? Finnes det en Gud?

Etter min klare oppfatning er det den kristne troen og det kristne verdensbilde som gir de mest konsistente og fornuftsbaserte svarene på disse spørsmålene. I tillegg til det vitenskapen og erfaringslovene forteller oss så gir den kristne tro utfyllende og meningsfylte svar på mange av de viktige spørsmålene som ikke lar seg undersøke eksperimentelt. Svar som er troverdige og som tåler å bli testet mot fornuft og erfaring.

På disse sidene kan du lese mer om det å finne svar på spørsmål som reises i skjæringen mellom tro og viten.

'Mennesket og universet' - Motiv fra 1500-tallet - Opphav: Ukjent artist; Publisert av Camille Flammarion (1888); Farvelagt av Kristian StormarkDen som leter, han skal finne!