JS

Nambafa

Misjon og bistand

[UNDER UTARBEIDELSE]

På denne siden ønsker jeg å samle litt kortfattet informasjon med tilhørende lenker til ulike organisasjoner som driver kristent arbeid... (på ingen måte fullstendig oversikt - kun et lite utvalg!)

Foreløpig helt på kladde-stadiet, men skal forhåpentligvis utbedres i snarlig fremtid... :)

Noen organisasjoner

...

...

...