JS

Nambafa

Anbefalt litteratur

For å gjøre innholdet lettest mulig tilgjengelig så prøver jeg å være relativt kortfattet på disse sidene. En god referanse for dem som måtte ønske en mer fyldig gjennomgang av mange av temaene som jeg tar opp her vil være boken 'Kristen med god grunn' av Stefan Gustavsson. Boken anbefales på det varmeste!

Fra omtalen på baksiden av boken:

Stefan Gustavsson henvender seg til alle som brytes med de grunnleggende livsspørsmålene og som søker en fast grunn for sitt liv. Men han henvender seg også til den kristne som sliter med sin tvil og som har behov for å etterprøve sannhetsgehalten i sin tro. Hensikten er ikke å forskanse seg bak vanntette argumenter, men å vokse i overbevisning og dermed også i åpenhet for dialog med andre mennesker.

Forfatteren belyser noen av de viktigste argumenter for kristen tro, men tar også opp de klassiske innvendinger som spørsmålet om Gud og det onde, vitenskap og tro, Bibelens troverdighet og Jesu krav på å være enestående i historien.
Dessuten legger boken en bibelsk grunn for apologetikk - den altfor lenge bortgjemte kunsten å forsvare troen.


Boken er utgitt på Luther Forlag

En interessant og velskrevet bok som anbefales på det varmeste! - Opphav: Luther Forlag'Kristen med god grunn' av Stefan Gustavsson