JS

Nambafa

Samfunn og fellesskap

[UNDER UTARBEIDELSE]

På denne siden ønsker jeg å samle litt kortfattet informasjon med tilhørende lenker til ulike organisasjoner som driver kristent arbeid - i første rekke i Norge... (på ingen måte fullstendig oversikt - kun et lite utvalg!)

Foreløpig helt på kladde-stadiet, men skal forhåpentligvis utbedres i snarlig fremtid... :)

Aviser

To add?

Annet

...

...

...